Rejimen Askar Melayu Diraja 1933‐1968

by Syed Othman Syed Omar

Publisher - University of Malaya Press

Category - History

Buku ini secara khusus membincangkan sejarah penubuhan, perkembangan, penglibatan serta kepahlawanan Rejimen Askar Melayu Diraja (RAMD) sehingga 1968. RAMD merupakan sebuah institusi ketenteraan profesional bagi orang Melayu diwujudkan oleh penjajah British atas kehendak para sultan dan pembesar Melayu yang tidak begitu senang dengan kehadiran warga tentera asing dalam memelihara kedaulatan dan keselamatan tanah air.

Subscribe Now Preview