MANUAL TEKNOLOGI PENANAMAN NANAS

by Malip Mujib Ahmad Tarmizi Sapii

Publisher - PENERBIT MARDI

Category - General Academics

Di samping kejayaan seperti pengeksportan nanas ke luar negara melalui laut dan penghasilan teknik pemprosesan minimum nanas, industri pengeluaran nanas di negara ini menjadi lebih menarik dan berdaya maju setanding dengan negara pengeluar lain seperti Thailand dan Filipina. Penerbitan Manual Teknologi Penanaman Nanas ini diharap akan menjadi rujukan utama bagi penanaman nanas di  negara ini selaras dengan hasrat kerajaan untuk memastikan industri ini berkembang dengan pesat pada masa-masa yang akan datang.

Subscribe Now Preview