YUSUF AL-QARADAWI DAN PENGARUHNYA DALAM MASYARAKAT ISLAM DI MALAYSIA

by Mohd Rumaizuddin Ghazali

Publisher - PENERBIT USIM

Category - Autobiography & Biography

Buku ini membicarakan biografi tokoh ulama pada zaman ini ; Yusuf Abdullah al- Qaradawi. Penulis membicarakan pemikiran al-Qaradawi dalam bidang dakwah dan pengaruhnya kepada masyarakat Islam. Di samping itu, menyorot pandangannya dalam maqasid Syariat, asas dan prinsip ekonomi dan fiqah. Buku ini amat sesuai dengan semua lapisan masyarakat untuk mengetahui keperibadian tokoh tersebut sehingga menjadi ulama tersohor dan tempat rujukan umat Islam pada zaman ini.

Subscribe Now Preview