Kajian Bahasa dan Terjemahan

by Zubaidah Ibrahim, Abdul Rahim Mat Yassin & Supramani a/l Shoniah

Publisher - University of Malaya Press

Category - Language & Dictionary

Buku ini memaparkan isu‐isu dalam terjemahan yang timbul bukan sahaja secara langsung daripada proses dan dapatan hasil penyelidikan, tetapi juga daripada pengalaman pengajaran. Jelas ditunjukkan dalam buku ini bahawa kajian bahasa dan linguistik amat berkaitan dengan kajian terjemahan, dari pelbagai segi sama ada kajian istilah dan pembentukan perkataan, kajian teks dan wacana, makna, budaya, komunikasi, teknologi dan sains komputer.

Subscribe Now Preview