MANUAL PENANAMAN KOPI LIBERICA BERHASIL TINGGI

by

Publisher - PENERBIT MARDI

Category - General Academics

Manual ini mengandungi maklumat tentang teknologi terbaru berkenaan dengan penyediaan bahan tanaman, penanaman, pengesyoran baka, pemangkasan pokok, penyelenggaraan, pemulihan melalui cantuman dewasa, penuaian hasil dan kos pengeluaran dan pulangan dari penanaman kawasan seluas satu hektar. Diharapkan agar Manual Penanaman Kopi Liberica Berhasil Tinggi ini dapat menyalurkan maklumat dan membantu mereka yang terlibat atau yang berminat dalam penanaman kopi Liberica di negara ini.

Subscribe Now Preview