MANUAL TEKNOLOGI MERANCANG PENGELUARAN BUAH MANGGA SALA PADA LUAR MUSIM

by

Publisher - PENERBIT MARDI

Category - General Academics

Satu pendekatan perlu diambil bagi merancang pengeluaran mangga Sala berlaku pada luar musim supaya mendapat harga yang lebih tinggi dan seterusnya boleh menjamin peningkatan pendapatan kepada pengusaha. Teknologi yang terdapat dalam manual ini telah diuji secara pakej dan terbukti berupaya mengeluarkan hasil dua kali setahun.

Subscribe Now Preview