Category : Law

of 1 pages

Demokrasi dan Dunia Islam: Perspektif Teori dan Praktik

by Mohd Izani Mohd Zain

Pendukung demokrasi Islam menekankan konsep-konsep seperti shura (perundingan), ba’ya (janji ketaatan bersama), ijma’ (persemuafakatan), ijtihad (penterjemahan) dan maslaha (kepentingan awam). Dar ...

Read More

Please login to borrow the book.


Di Sebalik Ikhwan Muslimin

by Douglas Thompson, Youssef Nada

Youssef Nada, seorang tokoh yang disegani dalam Ikhwan Muslimin menyanggah pembohongan serta mitos dan memberitahu: - Mengapa pengebom berani mati adalah sah. Mengapa wanita Islam tidak perlu memakai ...

Read More

Please login to borrow the book.


Discourse on Islamic Political Thought

by Lukman Thaib

This book is a humble effort in that direction, its investigation being limited to the emergence of Islamic political thought (al‐siyasah al‐shar’iyyah) as a separate discipline in Islamic studi ...

Read More

Please login to borrow the book.


DIYAT DALAM PERUNDANGAN ISLAM

by Muhammad Najib Abdullah, Hasnizam Hashim, Nabilah Yusof, Haliza A.Shukor, Norman

Buku ini membincangkan aspek perundangan diyat dengan terperinci disamping cuba untuk mengutarakan kaedah aplikasinya dalam bentuk yang lebih bersifat kontemporari. Mengikut pengertian dalam syariat I ...

Read More

Please login to borrow the book.


Freedom Barometer Asia 2012

by Miklos Romandy, Pett Jarupaiboon, Corinna Johannsen

Foreword to the 2012 edition of the Freedom Barometer Asia By Dr. Rainer Adam, Regional Director, Southeast and East Asia, Friedrich Naumann Foundation for Freedom, Bangkok, Thailand I am proud to pre ...

Read More

Please login to borrow the book.


Penghukuman bagi Kesalahan Pengedaran Dadah: Pencerobohan Kuasa Budi Bicara Mahkamah dalam Keputusan Penghukuman

by Lim Jia Min & Rohaida Nordin

Buku ini membincangkan kewajaran pensyaratan terhadap pelaksanaan kuasa budi bicara mahkamah dalam hal ehwal penghukuman, khususnya dalam konteks jenayah pengedaran dadah. Ini berpunca daripada pindaa ...

Read More

Please login to borrow the book.


Perang Arab Israel: Selagi Belum Kiamat

by Sabarudin Hussein

"Palestine bukan milikku, bukan milik bangsa Turki tetapi milik bangsa Arab. Baitul Maqdis pula bukan milik bangsa Arab tetapi milik umat Islam seluruhnya. Aku tidak akan sesekali menyerahkan bumi ...

Read More

Please login to borrow the book.


SRJK (Cina) dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan: Dilema dan Kontroversi

by Sia Keng Yek

Seksyen 21(2) Akta Pelajaran 1961 memberikan kuasa kepada Menteri Pelajaran untuk menukarkan status SRJK(C) dan SRJK(T) kepada sekolah kebangsaan (SK) sekiranya dirasakan perlu dan sesuai. Peruntukan ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 1 pages